Negocjacje płacowe bez porozumienia

10 stycznia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie oświatowych związków zawodowych z kierownictwem MEN, w sprawie podwyżek dla nauczycieli w 2019 roku.

Negocjacje na oddzielnym spotkaniu prowadziła „Solidarność”; FZZ i ZNP wystąpiły w negocjacjach płacowych wspólnie.

Przedstawiciele FZZ: Tadeusz Pisarek, Ewa Tatarczak, Sławomir Wittkowicz występowali pod hasłem:

W państwie rządzonym dobrze wstyd być biednym ( Konfucjusz )

Przedstawiciele rządu m.in. przekazali informację, że wg ich szacunków, na spełnienie postulatów płacowych FZZ, potrzeba dodatkowo 17,7 mld złotych.

MEN nie przedstawiło żadnej propozycji alternatywnej do konsultowanego projektu rozporządzenia płacowego.

Minister A.Zalewska zakomunikowała, że proponuje rozpoczęcie prac, we współpracy ze związkami , w sprawie:

  1. przywrócenia obowiązku corocznego konsultowania regulaminów płac, opracowywanych przez JST, ze związkami zawodowymi
  2. przyznania dodatku za wyróżniającą pracę dla wszystkich nauczycieli, bez względu na stopień awansu zawodowego, od września 2019r.
  3. wypracowanie kwoty jednorazowego dodatku dla nauczyciela stażysty, w ramach projektu nazwanego roboczo „Start dla stażysty”
  4. zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora: w nauczaniu wczesnoszkolnym – 2 godz.; w klasach IV – VIII 4 godz.; w szkołach średnich: 2 godz. na cykl
  5. włączenia ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych do opracowania struktury wynagrodzenia nauczycieli oraz odbiurokratyzowania oświaty.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Krajowy ZZ „Rada Poradnictwa” w najbliższych dniach podejmie uchwałę czy nasz Związek rozpocznie procedurę wchodzenia w spór zbiorowy.

Fot. autor ZNP