O podwyżkach dla nauczycieli w Sejmie

22 lutego 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, poświęcone podwyżkom wynagrodzeń w oświacie.

Jedynym konstruktywnym efektem spotkania była deklaracja przewodniczącego R.Grupińskiego, że prezydium komisji ENM skieruje do premiera M.Morawieckiego pismo z prośbą o spotkanie z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych, o które - od kilku miesięcy bezskutecznie - zabiega strona związkowa.

Przebieg 4 – godzinnej komisji do obejrzenia:

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=1289176D674BBD8CC12583A2003C1A8E#

Polecamy powyższy materiał z kilku powodów:

- by wsłuchać się w wygłoszone argumenty posłów większości parlamentarnej ( końcówka spotkania )

- ocenić frekwencję poselską

- wyrobić sobie zdanie na temat wagi problemu wynagrodzeń nauczycielskich dla parlamentarzystów

Jeżeli nie dojdzie do przełomu w rozmowach o wynagrodzeniach nauczycieli ze związkami zawodowymi – oświacie grozi strajk.

Postulaty płacowe zgłaszane przez związki zawodowe popierają korporacje samorządowe, których przedstawiciele stwierdzili, że dotychczas żaden minister edukacji nie zbliżył tak samorządów i związków zawodowych jak minister A.Zalewska

Przypominamy, że zapowiadane przez A.Zalewską podwyżki od września 2019r. nie mają zabezpieczenia w budżecie państwa a w głosowaniu nad poprawką do budżetu, zwiększającą środki na podwyżki dla nauczycieli, A.Zalewska i posłowie większości parlamentarnej głosowali - „przeciw”