Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie

W związku z pogardliwą wypowiedzią na temat podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli ministra Krzysztofa Szczerskiego, przewodnicząca Związku skierowała list do Szefa Gabinetu Prezydenta RP.