MEN próbuje ratować terminy egzaminów

Możliwość strajku w oświacie spowodowała aktywność MEN, które przesłało do konsultacji społecznych projekty:
1.    Rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
2.    Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Ministerstwo skróciło czas konsultacji społecznych do 21 dni, argumentując to potrzebą umożliwienia przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych skorzystania z proponowanych rozwiązań jeszcze w bieżącym roku szkolnym. Wyrażamy wątpliwość czy przywołane uzasadnienie jest uzasadnieniem szczególnym, wymaganym ustawowo
Przypominamy – art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych mówi:
Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia ( … )

 

Uzasadnienie - EO: 

http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_de27a41678c16c8740370e7074403ca5_124e17d55d50a0ff477f409cc570d3d5_pdf_3
OSR - EO: 

http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_de27a41678c16c8740370e7074403ca5_2385345550e7612bd2a0dd67f8e56d8a_pdf_3
Uzasadnienie – EG i EM:

http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_de27a41678c16c8740370e7074403ca5_9de8352bf8628ea925983d984da3c7f9_pdf_3
Rozporządzenie - EO: 

http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_de27a41678c16c8740370e7074403ca5_bc0d4adf74eae093df97eaf234d6db5f_pdf_3
OSR- EG i EM: 
Rozporządzenia - EG i EM: 

http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_de27a41678c16c8740370e7074403ca5_da8840ec425d5dd760e1b674aa45e81c_pdf_3