Negocjacje płacowe

Od poniedziałku ( 1.04.2019r. ) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, trwają negocjacje płacowe strony społecznej ze stroną rządową.

W grupie negocjacyjnej FZZ uczestniczy m.in. przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak

 

W trakcie negocjacji strona rządowa, pod przewodnictwem wicepremier B.Szydło, przedstawiła jedną propozycję – dodatkowy wzrost wynagrodzeń od pierwszego września 2019r. o 9,6%

Przedłożona propozycja, daleka od naszego postulatu płacowego, nie została zaakceptowana ani przez FZZ ani przez ZNP. Propozycję zaakceptowała „Solidarność”

FZZ i ZNP, , po odrzuceniu przez stronę rządową postulatu zwiększenia wynagrodzenia nauczyciela na każdym stopniu awansu zawodowego o 1000 zł, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019r., przedstawiły następujące propozycje płacowe:

I. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego od 1 stycznia 2019r. o 30% w stosunku do wynagrodzeń zasadniczych obowiązujących na dzień 31.12.018r. tj. wzrost o kwoty:

  • nauczyciel stażysta – 725,10 zł
  • nauczyciel kontraktowy – 746,10 zł
  • nauczyciel mianowany – 847,20 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 995,10 zł

oraz uwolnienie dodatku za wysługę lat ponad 20 % ( zmiana art., 33 ust. 1 KN )

Przedłożona propozycja została odrzucona przez stronę rządową w dn. 3.04.2019r.

II. 3 kwietnia 2019r. FZZ i ZNP przedstawiły kolejną propozycję dotyczącą wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli:

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych na wszystkich stopniach awansu zawodowego od 1.01.2019r. o 15%, tj. wzrost o kwoty:

•             nauczyciel stażysta – 362,55 zł

•             nauczyciel kontraktowy – 373,05 zł

•             nauczyciel mianowany – 423,60 zł

•             nauczyciel dyplomowany – 497,55 zł

oraz

kolejny wzrost wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego od 1 września 2019r. o 15% w stosunku do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli obowiązujących na dzień 31.08.2019r. tj. wzrost o kwoty:

•             nauczyciel stażysta – 416,93 zł

•             nauczyciel kontraktowy – 429,01 zł

•             nauczyciel mianowany – 487,14 zł

•             nauczyciel dyplomowany – 572,18 zł

a także uwolnienie dodatku za wysługę lat ponad 20%

Do przedłożonych propozycji strona rządowa ma się odnieść w najbliższy piątek.

Wicepremier B.Szydło zapowiedziała, że na piątek także zostanie przygotowana nowa propozycja rządowa.