Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

19 kwietnia 2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne ZZ „Rada Poradnictwa” z Dariuszem Poznańskim, zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia
ZZ „Rada Poradnictwa” reprezentowały:
Monika Kuc
Elżbieta Słocińska
Małgorzata Korycińska

Rozmowy dotyczyły zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dotyczących modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży (załącznik nr 8 do rozporządzenia). Zgodnie z uzyskanymi informacjami poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mają być integralnym elementem wprowadzanych zmian, nie są jeszcze wypracowane zasady współpracy między placówkami podlegającymi MEN i MZ.
Według Pana D. Poznańskiego wprowadzane zmiany prowadzone są w obowiązującym obecnie nurcie de instytucjonalizacji psychiatrii (zgodnie z ideą: opieka dla młodzieży bliżej domu) i w znacznej mierze są finansowane ze środków unijnych.

Informacje odnośnie prowadzonych prac nad załącznikiem nr 8 do omawianego rozporządzenia powinny pojawić się w połowie maja 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Według informacji od P. Poznańskiego napłynęło wiele (setki) opinii w tej sprawie i są one analizowane.

We wrześniu bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargów na tworzenie poradni psychologiczno-środowiskowych, których personel podstawowo ma się składać z 4 osób (terapeuta środowiskowy, 2 psychologów i psychoterapeuta) zapewniających konsultacje i opiekę na podstawie skierowania od lekarza – w związku z trudnościami w kontakcie lekarzem psychiatrą dla dzieci młodzieży – od dowolnego lekarza [ilość zatrudnianych osób może być zwiększana w zależności od potrzeb]. Do takich placówek nie będzie możliwie kierowanie przez psychologów czy pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych (odrębność resortów i uprawnień). Psychologowie lub psychoterapeuci z PP-P będą mogli znaleźć zatrudnienie (dodatkowe lub podstawowe) w tych placówkach zgodnie z własną decyzją (na podstawie uznanych uprawnień).

W zakresie uznawania specjalizacji z zakresu psychoterapii określane są trzy ścieżki:
- egzamin, zaliczenie którego oznaczać będzie uznanie kompetencji
- uzupełnienie brakujących godzin pracy terapeutycznej i zdanie egzaminu
- przejście pełnego szkolenia z zakresu psychoterapii i zdanie egzaminu.
Kwalifikacje psychoterapeutyczne potwierdzane są przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Na bieżąco doświadczenia z wprowadzania takiego modelu pracy są zbierane w Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach i w Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach Centrum Pediatrii im Jana Pawła II w Sosnowcu na oddziale kierowanym przez prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik. Mimo braku wyników wprowadzanych zmian (dostępne są tylko bieżące obserwacje) – według ministerstwa zdrowia istnieje jednak pilna potrzeba ich szerokiego zastosowania. Trudno przewidzieć, jak będzie to wyglądało w ośrodkach mniejszych, a zwłaszcza w powiatach, gdzie oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży nie ma w ogóle…

Podejmowany w wielu opiniach i przez nas w czasie spotkania brak psychiatrów dzieci i młodzieży okazał się również troską, ale też zakresem niemocy w działaniach Ministerstwa Zdrowia – młodzi lekarze niechętnie podejmują tą specjalizację, na 10 proponowanych miejsc zgłasza się od 1 do 3 rezydentów. Przedstawiona przez Pana Poznańskiego diagnoza takiego stanu rzeczy wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, obciążeniami emocjonalnymi, organizacyjnymi i czasowymi, nie zaś z finansowaniem – gdyż według naszego rozmówcy tego typu zachęty (szczegółów nie poznałyśmy, bo i nie o to chodziło) nie są dla młodych lekarzy przekonujące. Wydaje się, że na ten moment brak idei rozwiązania tego – bardzo w naszej ocenie ważnego – problemu.

Na stronie MP. 2018 poz. 1279 – Internetowego Systemu Aktów Prawnych znaleźć można Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.