Zaproszenie na konferencję

Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa” obchodzi jubileusz 25- lecia swojego istnienia.

Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas konferencji naukowej:

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczn

- wyzwania, szanse, zagrożenia

 

  • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji - zapisy zakończone z dniem 23.09.2019
  • Liczba uczestników ograniczona

Wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ

Zarząd Krajowy ZZ „Rada Poradnictwa”

 

Wpłaty za udział w konferencji należy dokonywać na konto ZZRP ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

BANK:
IV Oddział PKO BP w Warszawie nr konta:  82 1020 1042 0000 8502 0009 8772

Tytułem:  
Koszty  konferencji : PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE  - WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA
 ( lub w skrócie:  PPP – WYZWANIA, SZANSE, ZAGROŻENIA )  Imię i Nazwisko uczestnika