Standardy dla psychologów pracujących w poradniach

Informujemy, że ukazała się publikacja G.Krasowicz - Kupis, K.Wiejak, M.Filipiak, K. Gruszczyńskiej "Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno - pedagogicznych"

okladka ksiazka
Przypominamy, że Pani Maja Filipiak jest prelegentem na naszej konferencji : "Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne: wyzwania, szanse, zagrożenia"