Zmiany w Statucie ZZ „Rada Poradnictwa”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 listopada 2019r., został wpisany w KRS nowy Statut naszego Związku, uchwalony 27 września 2019r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.
Treść nowego Statutu znajduje się w zakładce Statut ZZRP