Stanowisko ZZ " Rada Poradnictwa" w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

W dniu 4 grudnia 2019r. odbędzie się w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkanie z Panem Ministrem Dariuszem Piontkowskim,  poświęcone projektowi rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
Stanowisko Związku w sprawie projektu ( do pobrania )
Analiza liczbowa załącznika do projektu rozporządzenia ( do pobrania )