Spotkanie kierownictwa MEN ze związkami zawodowymi w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

4 grudnia 2019r., w gmachu Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych, nauczycielskich  związków zawodowych z kierownictwem MEN, poświęcone projektowi  rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.


 
Zdjęcie - źródło: MEN


W trakcie spotkania minister D. Piontkowski  potwierdził, że  nauczyciele mogą spodziewać się 6-procentowej podwyżki wynagrodzeń od września 2020r. Ponadto przekazał, że prawdopodobnie zostanie zmieniona kwota bazowa dla nauczycieli w ustawie budżetowej na 2020r., oraz  że zwiększy się rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%  do 0,6 % ( o ok. 100 mln zł )
Strona związkowa  ( zaangażowana w strajk:  FZZ i OPZZ  ) ponowiła postulat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 15% od stycznia 2020r., odnosząc się krytycznie do przedłożonego przez MEN projektu rozporządzenia.


W trakcie spotkania poruszono także m.in. temat postępowań dyscyplinarnych w stosunku do nauczycieli. Uważamy, że przepisy w tym obszarze powinny być w trybie pilnym zmienione.
Przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak  zwróciła uwagę na problem związany z finansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych, którzy, w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, nie mogą korzystać z dofinansowania np. superwizji lub innych specjalistycznych szkoleń , niezbędnych w praktyce poradnianej.
Od stycznia 2020r. ma wznowić systematyczną pracę Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.


10 grudnia 2019r. odbędzie się kolejne, trzecie spotkanie zespołu ds. odbiurokratyzowania oświaty,  poświęcone przede wszystkim pomocy psychologiczno - pedagogicznej