Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Umowy z NFZ, na udzielanie świadczeń,  podpisało 138 ośrodków w skali kraju.
Do ośrodków mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi oraz młodzież, w sytuacji występowania u dzieci niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.
Osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń.
Wykaz zawartych umów ( z podziałem na województwa )