Odpowiedź MEN w sprawie stanowiska Związku dotyczącego proponowanych zmian w Karcie Nauczyciela

Otrzymaliśmy odpowiedź z MEN na nasze uwagi dotyczące proponowanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Odpowiedź MEN.