Spotkanie w MEiN

 

30.11.2022r. odbyło się spotkanie reprezentatywnych związków zawodowych z kierownictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Tematem spotkania były świadczenia kompensacyjne, ocena pracy nauczyciela oraz podział subwencji oświatowej w 2023r.


Przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak złożyła wniosek o dokonanie zmian w ustawie o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, polegający na objęciu świadczeniami także nauczycieli zatrudnionych w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Wniosek został zaakceptowany przez kierownictwo resortu. Zmiana będzie dokonana w najbliższym czasie, poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów w jednej z ustaw, aktualnie  przygotowywanych przez ministerstwo.


Kolejne spotkanie związków zawodowych z ministrem zaplanowane jest na styczeń 2023r.

 

men spotkanie 11 2022