Ulga podatkowa z tytułu wpłaconych składek na związki zawodowe

podatki

 

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2022 r.  można odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty - członkiem związku zawodowego.

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w roku podatkowym 2022,  nie może przekroczyć kwoty 500 zł.
Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości, tzn. również niższej. Limit 500 zł powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit, tj. 500 zł.

Odliczyć można składki zapłacone w danym roku (  decyduje data dokonania wpłaty ).  Nie można odliczać składek zapłaconych po 31 grudnia 2022r. a przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego .

Aby korzystać z odliczenia trzeba posiadać dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej:

  1. dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty
  2. nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty
  3. tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.