W Sejmie o pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Logo SEJm RP

 

 

 

 

 

 

12 czerwca 2024 odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży , poświęcone pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

MEN reprezentowała Izabela Ziętka - Podsekretarz stanu, odpowiedzialna m.in. za pomoc psychologiczno-pedagogiczną , kształcenie specjalne, edukację włączającą.
Związek reprezentowała przewodnicząca Ewa Tatarczak.

Z informacji przedstawionych przez MEN wynika, że:

1. W kraju funkcjonują 604 publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne ( w tym 25 poradni specjalistycznych ) oraz 704 poradnie niepubliczne ( w tym 40 specjalistycznych )

2. Liczba diagnoz przeprowadzonych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w roku szkolnym 2022/2023 (wg danych SIO, stan na 11.02.2024 r.) przedstawiała się następująco:

a. Ogółem: 727 660
b. Psychologiczne: 323 072
c. Pedagogiczne: 301 455
d. Logopedyczne: 53 015
e. Lekarskie: 29 917
f. Związane z  z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery  zawodowej: 17471
g. Rehabilitanta: 2 730

3. Pomocy psychologiczno –pedagogicznej  udzielono 3 266 323 uczniom

4. W roku szkolnym 2023/2024 liczba dzieci i uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiła 311 908, z czego 222 353 z nich uczyło się w szkołach ogólnodostępnych

5. Rozpoczęły się projekty dofinansowane ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), których celem jest wspieranie realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży:

a. Projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”, realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE);

b. Projekt pn. „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE);

c. Projekt pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno - pedagogicznych”, realizowany przez MEN we współpracy ze Szkołą Główną Handlową (SGH)

d. W czerwcu br. planowane jest rozpoczęcie działań w projekcie pn.„Przygotowanie systemu informatycznego wspierającego poradnictwo  psychologiczno-pedagogiczne”, który będzie realizowany przez Centrum  Informatyczne Edukacji w partnerstwie z MEN. Celem projektu jest stworzenie sytemu informatycznego, wspierającego funkcjonowania PPP. System będzie  opracowywany we współpracy z wybranymi PPP. Planuje się, że będzie on  obejmować m. in. dostęp do narzędzi diagnostycznych oraz funkcjonalności  wspierające funkcjonowanie PPP, w tym kontakt z osobami będącymi klientami  poradni.


Posiedzenie Komisji było też okazją do pokazania jej członkom trudności, z jakimi zmierzają się na co dzień nauczyciele specjaliści pracujący w poradniach psychologiczno – pedagagogicznych.  Przewodnicząca mówiła m.in. o systematycznym wzroście ilości klientów w PPP, długich kolejkach oczekujących na przyjęcie, o przeciążeniu pracą specjalistów, niesatysfakcjonującym poziomie wynagrodzeń, o trudnych warunkach lokalowych wielu poradni, o odpływie kadr, o pomijaniu nauczycieli pracujących w poradniach w rozwiązaniach systemowych – ostatnio: bon na laptopa.

Członkowie Komisji z dużą uwagą wsłuchiwali się w tematykę poruszaną przez naszą reprezentantkę. Pani Minister potwierdziła istniejące problemy.