Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego w przypadku występowania trudności rozwojowych lub trudności w uczeniu się.

Czytanie wiedza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podręcznik opisuje standardy szkolnej diagnozy funkcjonowania psychospołecznego ucznia (oceny funkcjonalnej)
Został opracowany w ramach wdrażanego przez MEN projektu edukacji włączającej.

 

https://mwm.us.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Szkolna-Ocena-cz.-2.pdf