Ważne informacje

ZZRP wobec reformy systemu oświaty proponowanej przez MEN

Zaprezentowane dotychczas propozycje zmian w systemie oświaty budzą niepokój wśród rodziców, uczniów  oraz w środowisku nauczycieli. Niepokój związany jest przede wszystkim z brakiem wiedzy na temat tego - co konkretnie czeka polską oświatę ? - poza zmianą struktury kształcenia.

Propozycje zmian wzorów orzeczeń przekazane do ORE

Zarząd Krajowy ZZRP pragnie poinformować, że przedłożone w  Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje  zmian wzorów orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych  ( opracowane w oparciu o przesłane przez poradnie materiały ) zostały przekazane przez  MEN  do Ośrodka Rozwoju Edukacji,  z wnioskiem:  do wykorzystania podczas prac nad opracowywaniem standardów  funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przypominamy, że ORE aktualnie realizuje poza konkursowy projekt  pod nazwą  „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej”.

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Rada Poradnictwa odbędzie się w dn. 09.09. 2016r., w siedzibie związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 ). Początek spotkania - godz. 11.00

Ewa Tatarczak

Przewodnicząca ZZRP