Ważne informacje

Nowa organizacja zakładowa

W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białej Podlaskiej powstała organizacja zakładowa Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Nowych członków naszego związku serdecznie witamy.

Spotkanie przedstawicieli FZZ w MEN

W dniu 18.03.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Związków Zawodowych z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik – Rostkowską. Płace nauczycieli, potrzeby szkolnictwa specjalnego oraz kwestie dotyczące podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy MEN a Forum Związków Zawodowych były przedmiotem rozmów prowadzonych w MEN przez przedstawicieli FZZ z  minister edukacji narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską.