Ważne informacje

Spotkanie z minister Anną Zalewską

10 grudnia  2018r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych.

Posiedzenie sejmowej Komisji ENM

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 5.12.2018r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.  Tematem posiedzenia były  „Wnioski  z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów”.