Ważne informacje

Artykuł z tezą

W „Newsweeku” ukazał się artykuł, z którego wynika, że etyka zawodowa pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych pozostawia dużo do życzenia  a pracownicy PP-P zorientowani są na pieniądze a nie rzeczywistą diagnozę rozwoju dziecka.