Ważne informacje

Projekt rozpocządzenia MEN

MEN przesłał  do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw,

Przedłużamy termin na składanie propozycji

Uwaga ! Przedłużamy termin na składanie propozycji związanych ze standaryzacją czasu pracy w PPP  do 15.09.2015r.


Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w sprawie projektu Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

 

PILNE

MEN przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych