Ważne informacje

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZRP

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” odbędzie się 4 grudnia 2015r. w siedzibie związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 ).

Początek posiedzenia – godz. 11:00

Szkolenie PIP we Wrocławiu.

Szanowni Państwo!
W dniach:  30 listopada – 1 grudnia 2015 roku,  w ośrodku  szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbędzie się szkolenie obejmujące następujące zagadnienia: