Ważne informacje

Prośba ZZIT

Związek Zawodowy  Inżynierów i Techników  zwraca się z prośbą  o pomoc w  zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozpocządzenia MEN

MEN przesłał  do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw,