Ważne informacje

MEN zaprasza …Minister edukacji  Joanna Kluzik-Rostkowska  zaprosiła  na spotkanie - w dn.  16 lipca 2015r.
-  szefów central  związków zawodowych reprezentujących nauczycieli

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZRP

16 czerwca 2015r. ( wtorek ) o godz. 1100 odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Związku – Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.