Ważne informacje

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

Stanowisko Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” w sprawie projektu Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

 

 

PILNE

MEN przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

MEN zaprasza …Minister edukacji  Joanna Kluzik-Rostkowska  zaprosiła  na spotkanie - w dn.  16 lipca 2015r.
-  szefów central  związków zawodowych reprezentujących nauczycieli