Ważne informacje

ODWOŁANE POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO

 !!! POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO - 
ZAPLANOWANE NA 28.02.2015r. - ODWOŁANE. !!! PRZEPRASZAMY

Posiedzenie Sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 5.02.2015r. przewodnicząca  ZZRP Ewa Tatarczak  uczestniczyła  w posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ( KNM ) - Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania. Tematem posiedzenia była informacja MEN na temat indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz ocena funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań dotyczących m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej