Ważne informacje

Spotkanie przedstawicieli FZZ w MEN

W dniu 18.03.2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Związków Zawodowych z minister edukacji narodowej Joanną Kluzik – Rostkowską. Płace nauczycieli, potrzeby szkolnictwa specjalnego oraz kwestie dotyczące podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy MEN a Forum Związków Zawodowych były przedmiotem rozmów prowadzonych w MEN przez przedstawicieli FZZ z  minister edukacji narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską.

Posiedzenie ZZRP 14.03.2015

W dniu 14 marca 2015r, o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Rada Poradnictwa, na które zapraszamy Przewodniczących Regionów. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie ZZRP - ul. Raszyńska 8/10.

ODWOŁANE POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO

 !!! POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO - 
ZAPLANOWANE NA 28.02.2015r. - ODWOŁANE. !!! PRZEPRASZAMY