Ważne informacje

Posiedzenie Sejmowej Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

W dniu 5.02.2015r. przewodnicząca  ZZRP Ewa Tatarczak  uczestniczyła  w posiedzeniu Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży ( KNM ) - Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania. Tematem posiedzenia była informacja MEN na temat indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w szkołach zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz ocena funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań dotyczących m. in. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

W dniu 14 września 2013 r. spotkaliśmy się w Warszawie na manifestacji zorganizowanej przez trzy największe centrale związkowe. Koleżanki z poradni psychologiczno – pedagogicznych z całej Polski włączyły się do protestu przeciwko lekceważeniu zasad dialogu społecznego. Brałyśmy również udział w protestach i debatach organizowanych 11, 12 i 13 września. Serdecznie dziękuję przedstawicielkom Zakładowych Organizacji Związkowych z Warszawy, członkom Zarządu Regionu Mazowieckiego, członkom Zarządu Krajowego oraz przewodniczącym i delegatom regionów za udział w tej niełatwej do przeprowadzenia akcji.

Maria Płotczyk – przewodnicząca

 

{gallery}manifestacja_wawa{/gallery}