Ważne informacje

Stanowisko FZZ Branża Nauki i Oświaty

7 stycznia 2019r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” , odbyło się spotkanie związków zawodowych z Minister Anną Zalewską oraz Podsekretarzem Stanu Maciejem Kopciem, w sprawie przedłożonego przez MEN projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, mających obowiązywać od 1 stycznia 2019r.

Odpowiedź MEN na List otwarty

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej na List otwarty dotyczący Rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych ( ... ), która potwierdza nasze stanowisko, że wprowadzone regulacje mają na celu zwiększenie dostępności pomocy psychologiczno - pedagogicznej kosztem nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych.