Ważne informacje

Projekty rozporządzeń MEN

 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.
 

Konsultacje społeczne

 

MEN przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 

Spotkanie z minister Anną Zalewską

10 grudnia  2018r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych.

Posiedzenie sejmowej Komisji ENM

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 5.12.2018r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.  Tematem posiedzenia były  „Wnioski  z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów”.