Ważne informacje

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

 

 

 

 

15.10.2018r., w Ministerstwie Zdrowia, odbyło się spotkanie uzgodnieniowe kończące etap konsultacji środowiskowych wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji , kwalifikacji rynkowej pn. „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.

Pytamy Głównego Inspektora Pracy

Skierowaliśmy pismo do Głównego Inspektora Pracy, z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia praw pracowniczych, po przekroczeniu przez nauczyciela poradni psychologiczno - pedagogicznej  tygodniowego czasu pracy.