Ważne informacje

MEN proponuje zmiany ustaw

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Przebieg sejmowych Komisji ENM i ST

 

 

 

 

 

 

 

21 czerwca  2018r. odbyło się  posiedzenie wspólne Komisji:  Edukacji, Nauki  i  Młodzieży oraz  Samorządu Terytorialnego  i  Polityki    Regionalnej.

Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz

Przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno - pedagogicznych.