Ważne informacje

Rozporządzenie o ocenianiu pracy nauczycieli podpisane

Minister Edukacji A. Zalewska podpisała Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego


ZZ „Rada Poradnictwa”  krytycznie ocenia podpisane rozporządzenie.

Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych

MEN skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Uwagi do projektu prosimy zgłaszać do 15 czerwca 2018r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt rozporządzenia o doradztwie zawodowym

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia z dn. 24 maja 2018r. w sprawie doradztwa zawodowego. Treść rozporządzenia to m.in. efekt zrealizowanego przez ORE projektu "Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Ewentualne uwagi do projektu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2018r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.