Ważne informacje

Informacje ze zjazdu Zarządu Głównego FZZ

W dniach 19-20 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego FZZ. Podczas posiedzenia zostały podjęte uchwały m.in. w sprawie zmiany art. 5 pkt 7 Zasad wyboru delegatów na IV Kongres Forum Związków Zawodowych oraz przesunięcia terminu zwołania Nadzwyczajnego Kongresu FZZ najpóźniej do końca czerwca 2017 roku.

ZZRP wobec reformy systemu oświaty proponowanej przez MEN

Zaprezentowane dotychczas propozycje zmian w systemie oświaty budzą niepokój wśród rodziców, uczniów  oraz w środowisku nauczycieli. Niepokój związany jest przede wszystkim z brakiem wiedzy na temat tego - co konkretnie czeka polską oświatę ? - poza zmianą struktury kształcenia.

Propozycje zmian wzorów orzeczeń przekazane do ORE

Zarząd Krajowy ZZRP pragnie poinformować, że przedłożone w  Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje  zmian wzorów orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych  ( opracowane w oparciu o przesłane przez poradnie materiały ) zostały przekazane przez  MEN  do Ośrodka Rozwoju Edukacji,  z wnioskiem:  do wykorzystania podczas prac nad opracowywaniem standardów  funkcjonowania poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przypominamy, że ORE aktualnie realizuje poza konkursowy projekt  pod nazwą  „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej”.

Posiedzenie Zarządu Krajowego

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Rada Poradnictwa odbędzie się w dn. 09.09. 2016r., w siedzibie związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 ). Początek spotkania - godz. 11.00

Ewa Tatarczak

Przewodnicząca ZZRP