Ważne informacje

Pytamy Głównego Inspektora Pracy

Skierowaliśmy pismo do Głównego Inspektora Pracy, z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia praw pracowniczych, po przekroczeniu przez nauczyciela poradni psychologiczno - pedagogicznej  tygodniowego czasu pracy.

Konferencja w Ustroniu

W dniach: 19-21 września 2018r. , w Ustroniu,  odbyła się konferencja przeznaczona dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Opinia w sprawie wniosku o włączenie kwalifikacji: "Prowadzenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

 

 
Konsultacje prowadzi Ministerstwo Zdrowia, wniosek został zgłoszony przez UKSW.
W związku z tym, że omawiana kwalifikacja jest adresowana m.in. do pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych
zaopiniowaliśmy wniosek,  ze wskazaniem prowadzenia dalszych prac.

Stanowisko ZZ Rada Poradnictwa w sprawie rozporządzenia dotyczącego wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

23 sierpnia 2018r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych ( Dz.U. 2018. poz. 1601 )