Ważne informacje

MEN proponuje zmiany ustaw

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.