Ważne informacje

Zmiany w ocenie pracy nauczyciela

28 lutego 2018r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Głównym tematem spotkania były przygotowywane zmiany w ocenie pracy nauczyciela. W trakcie dyskusji nad projektem przewodnicząca ZZ Rada Poradnictwa zwróciła m.in. uwagę, że wiele kryteriów i wskaźników oceny jest trudne czy wręcz niemożliwe do zrealizowania przez nauczycieli pracujących w poradniach psychologiczno - pedagogicznych lub w innych placówkach systemu oświaty.
Minister A.Zalewska wyznaczyła termin nadsyłania propozycji zmian do 5 marca 2018r.
Zarząd Krajowy ZZ Rada Poradnictwa zwraca się z prośbą o zapoznanie się z projektem MEN oraz nadsyłanie - w trybie pilnym - propozycji uwzględniających specyfikę pracy poradni.

Zapowiedź powstania Zespołu do wypracowania zmian w systemie finansowania i wynagradzania nauczycieli

27 lutego 2018r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,  przedstawiciele Forum Związków Zawodowych i Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkali się z minister Anną Zalewską. W spotkaniu uczestniczyła także przedstawicielka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Kinga Bogusz.


Więcej informacji na Gazeta Prawna.pl
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1107546,zespol-do-zmian-w-systemie-finansowania-i-wynagradzania-nauczycieli.html