Ważne informacje

Zmiany w Statucie ZZ „Rada Poradnictwa”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 listopada 2019r., został wpisany w KRS nowy Statut naszego Związku, uchwalony 27 września 2019r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Standardy dla psychologów pracujących w poradniach

Informujemy, że ukazała się publikacja G.Krasowicz - Kupis, K.Wiejak, M.Filipiak, K. Gruszczyńskiej "Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno - pedagogicznych"

okladka ksiazka
Przypominamy, że Pani Maja Filipiak jest prelegentem na naszej konferencji : "Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne: wyzwania, szanse, zagrożenia"

Witamy nowych członków z Kielc

Z radością informujemy, że przy Miejskim Zespole  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  w  Kielcach  ( ul. Urzędnicza 16,  25-729  Kielce) została powołana Międzyzakładowa Organizacja ZZ "Rada Poradnictwa".
Nowych członków serdecznie witamy w naszym gronie.


Zarząd Krajowy