Ważne informacje

Szkoły zawodowe w reformie oświaty

"Szkoły branżowe – renesans zawodówek?"  to temat  audycji radiowej, w której udział wzięła Ewa Tatarczak, przewodnicząca ZZRP  oraz Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN.
Do odsłuchania:

http://www.rdc.pl/podcast/szkoly-branzowe-renesans-zawodowek/

Stanowisko ZZRP w sprawie projektów ustaw

Stanowisko ZZRP w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
Treść stanowiska (*.pdf)

Informacje ze zjazdu Zarządu Głównego FZZ

W dniach 19-20 września 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego FZZ. Podczas posiedzenia zostały podjęte uchwały m.in. w sprawie zmiany art. 5 pkt 7 Zasad wyboru delegatów na IV Kongres Forum Związków Zawodowych oraz przesunięcia terminu zwołania Nadzwyczajnego Kongresu FZZ najpóźniej do końca czerwca 2017 roku.

ZZRP wobec reformy systemu oświaty proponowanej przez MEN

Zaprezentowane dotychczas propozycje zmian w systemie oświaty budzą niepokój wśród rodziców, uczniów  oraz w środowisku nauczycieli. Niepokój związany jest przede wszystkim z brakiem wiedzy na temat tego - co konkretnie czeka polską oświatę ? - poza zmianą struktury kształcenia.