Ważne informacje

Zagubiony przecinek

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4  pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017 poz. 949),  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

Konsultacje społeczne

MEN przesłało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.