Ważne informacje

Opracowanie dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

Uwaga - w zakładce "Prawnik" publikujemy kolejne opracowanie dotyczące reprezentatywności związków zawodowych.

Posiedzenie Zarządu Krajowego ZZRP

Najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa” odbędzie się 4 grudnia 2015r. w siedzibie związku ( Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 ).

Początek posiedzenia – godz. 11:00