Ważne informacje

Konsultacje społeczne

 

 

 

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt: "Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji"

Zwracamy szczególną uwagę na zapis paragrafu 23.

Po konferencji w Ustroniu


W dniach: 8-9 czerwca odbyła się w Ustroniu konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno -  Edukacyjny „Metis” w Katowicach. Konferencja była dedykowana pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Konsultacje społeczne

MEN skierowało do konsultacji społecznych nowe "Projekty rozporządzeń w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego"