Ważne informacje

MEN konsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej.

Stanowisko FZZ w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli

Stanowisko FZZ w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli.
Treść stanowiska(*.pdf).

Stanowisko ZZRP w sprawie braku podwyżek dla nauczycieli

Stanowisko ZZRP w sprawie braku podwyżek dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017, przygotowane na spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 20 kwietnia 2016r.

Treść stanowiska.