Ważne informacje

PILNE - MEN wycofało zmianę !!!

Sejm RP logo small 2

Na piątkowym ( 08.12.2016r. ) posiedzeniu połączonych komisji sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej minister Anna Zalewska wycofała z rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zapisy dotyczące likwidacji dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (czyli skreślenie art. 30 a i 30 b Karty Nauczyciela).

O wynagrodzeniach nauczycieli będzie dyskutował Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych - konsultacje społeczne

LOGO oŚRODKA rOZWOU eDUKACJI

Ośrodek Rozwoju Edukacji  30 listopada 2016r. zamieścił na swojej stronie internetowej  materiał do konsultacji społecznych, prezentujący wypracowane wnioski w ramach projektu pozakonkursowego „ Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”  wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

FZZ i ZNP ostrzegają

Likwidację dodatku uzupełniającego dla nauczycieli  ( w przypadku nieosiągnięcia średniego ustawowego wynagrodzenia, przewidzianego dla danego stopnia awansu zawodowego )  przewiduje  projekt ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.

Konsultacje publiczne

MEN skierowało do konsultacji publicznych:

1.Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej

Projekt rozporządzenia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_d23c44c41e21be0774ee28f35a0a9494_adf248715c5db855fae519f59294b7c9_pdf_3

Projekt uzasadnienia: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_d23c44c41e21be0774ee28f35a0a9494_59645a162ac29af83e8a7824c46f4cc8_pdf_3

Projekt OSR: http://cie.men.gov.pl/rap_download/index.php?param=RapDownload_getFile_d23c44c41e21be0774ee28f35a0a9494_9e0f6b3edf21372f1abdeb45d12c47da_pdf_3

 

Uwagi do projektów rozporządzeń prosimy zgłaszać do 20 listopada 2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.