Ważne informacje

Konsultacje społeczne

 

 

 

MEN przekazało do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.