Zarząd Krajowy

Zarząd Krajowy

Siedzibą władz krajowych Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa" jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "TOP".  ul .Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa ; tel.: 0-666-704-501

 

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego

"Rada Poradnictwa"

 

Tatarczak Ewa - przewodnicząca
Kuc Monika - wiceprzewodnicząca
Szponar-Nalewajska Czesława - skarbnik
 
Członkowie:
Jagiełłowicz Ewa
Korycińska Małgorzata
Kozak Danuta
Lorek Małgorzata
Skóbel Monika
Słocińska Elżbieta
Wojtasik Tomasz
 
Krajowa Komisja Rewizyjna
Maria Grygier-Frąckiewicz -  przewodnicząca
Małgorzata Śliwińska
Agnieszka Szczygielska

L.p.

imię i nazwisko

funkcja w ZK

Region ZZRP

1.

Ewa Tatarczak

przewodnicząca

Środkowowschodni

2.

Elżbieta Słocińska

wiceprzewodnicząca

Łódzki

3.

Elżbieta Kosiec

skarbnik

Środkowowschodni

4.

Barbara Piech

skarbnik

Małopolski

5.

Monika Kuc

członek Zarządu

Mazowiecki

6.

Czesława Szponar-Nalewajska

członek Zarządu

Dolnośląski

7.

Ewa Grzybowska

członek Zarządu

Mazowiecki

8.

Małgorzata Korycińska

członek Zarządu

Małopolski

9.

Agata Popielarska

członek Zarządu

Wielkopolski

10.

Danuta Kozak

członek Zarządu

Śląski

11.

Maria Grygier - Frąckiewicz

członek Zarządu

Dolnośląski