Zarząd Krajowy

Zarząd Krajowy

Siedzibą władz krajowych Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa" jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "TOP".  ul .Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa ; tel.: 0-666-704-501

 

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego

"Rada Poradnictwa"

 

L.p.

imię i nazwisko

funkcja w ZK

Region ZZRP

1.

Ewa Tatarczak

przewodnicząca

Środkowowschodni

2.

Elżbieta Słocińska

wiceprzewodnicząca

Łódzki

3.

Elżbieta Kosiec

sekretarz

Środkowowschodni

4.

Barbara Piech

skarbnik

Małopolski

5.

Monika Kuc

członek Zarządu

Mazowiecki

6.

Czesława Szponar-Nalewajska

członek Zarządu

Dolnośląski

7.

Ewa Grzybowska

członek Zarządu

Mazowiecki

8.

Małgorzata Korycińska

członek Zarządu

Małopolski

9.

Agata Popielarska

członek Zarządu

Wielkopolski

10.

Danuta Kozak

członek Zarządu

Śląski

11.

Maria Grygier - Frąckiewicz

członek Zarządu

Dolnośląski

 


Krajowa Komisja Rewizyjna Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

l.p.

imię i nazwisko

funkcja

Region ZZRP

1.

Paweł Dymała

przewodniczący

Dolnośląski

2.

Agnieszka Majewicz

członek

Łódzki

3.

Agnieszka Szczygielska

członek

Środkowowschodni

 

L.p.

imię i nazwisko

funkcja w ZK

Region ZZRP

1.

Ewa Tatarczak

przewodnicząca

Środkowowschodni

2.

Elżbieta Słocińska

wiceprzewodnicząca

Łódzki

3.

Elżbieta Kosiec

skarbnik

Środkowowschodni

4.

Barbara Piech

skarbnik

Małopolski

5.

Monika Kuc

członek Zarządu

Mazowiecki

6.

Czesława Szponar-Nalewajska

członek Zarządu

Dolnośląski

7.

Ewa Grzybowska

członek Zarządu

Mazowiecki

8.

Małgorzata Korycińska

członek Zarządu

Małopolski

9.

Agata Popielarska

członek Zarządu

Wielkopolski

10.

Danuta Kozak

członek Zarządu

Śląski

11.

Maria Grygier - Frąckiewicz

członek Zarządu

Dolnośląski