Projekty rozporządzeń MEN

MEN przesłało do konsultacji i opiniowania następujące projekty rozporządzeń:

 

  1. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  2. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej
  3. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  4. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  5. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 

Prosimy o przesłanie opinii  drogą elektroniczną, w terminie do 31 lipca 2019r.,  w wersji edytowalnej,  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.