Komunikaty

Zespół ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego w sprawie „Edukacji dla wszystkich”

Logo RDS

1 marca 2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. usług publicznych RDS.

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Forum Związków Zawodowych (ZZ „Rada Poradnictwa” i NZZ Forum-Oświata). Tematem spotkania był model organizacyjno -legislacyjny „Edukacji dla wszystkich”.

Spotkanie z ministrem P. Czarnkiem.

    
 
 
 
 
 
 
18 lutego 2021r. przewodnicząca ZZ "Rada Poradnictwa" Ewa Tatarczak spotkała się z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.
Tematem spotkania były m.in. plany przekształcania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w Centra Dziecka i Rodziny.
 
W trakcie spotkania minister P.Czarnek złożył zobowiązanie, że pracownicy poradni nie stracą statusu zawodowego nauczyciela. Stwierdził ponadto, że na obecnym etapie prac nad edukacją włączającą nie ma żadnej koncepcji organizacyjno - prawnej dotyczącej CDR. Nie rozważa się także przenoszenia pracowników PPP do szkół i placówek.

Kilka refleksji …

W odpowiedzi na artykuł "Szkolna rewolucja wytnie poradnie?", który ukazał się 02.02.2021r. w "Gazecie Wyborczej", rzeczniczka MEiN, Pani Anna Ostrowska, poinformowała Polską Agencję Prasową, że nie ma decyzji o likwidowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych.