Komunikaty

Zmiana terminu posiedzenia Zarządu Krajowego !!!

Termin posiedzenia ZK ZZ „Rada Poradnictwa” został zmieniony na 25.01.2019r. ( piątek )

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Forum Związków Zawodowych, w Warszawie,ul. Smulikowskiego 6/8.

Rozpoczęcie obrad - godz.11.00

Wesprzyjmy Żary

Żary, 05.12.2018 r.

Szanowne koleżanki i koledzy!

       Zamierzamy wystąpić do Sejmu z petycją, której przedmiotem jest przyznanie nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznych prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Do takiego działania skłaniają nas trzy powody.