Komunikaty

Stanowisko Branży Oświaty Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

Zaprezentowane stanowisko jest efektem spotkania w sprawie w/w projektu rozporządzenia, które odbyło się  10.01.2018r. z Panem Zbigniewem J. Królem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Projekt standardów diagnozy psychologicznej

W dniach 16 - 17 listopada 2017r.  odbędzie się konferencja "Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji - standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego  dla poradni"
Poniżej zamieszczamy projekt standardów, który będzie omawiany i konsultowany w trakcie konferencji.