Komunikaty

Po spotkaniu w MEiN.

21.09.2021r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.
Kierownictwo MEiN zaprezentowało m.in. nowe propozycje związane z pensum, godzinami do dyspozycji dla ucznia i rodziców oraz podwyżkami wynagrodzeń od 1.09.2022r.

MEiN proponuje zmiany w rozporządzeniu o orzekaniu i opiniowaniu.

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743).

ZZ Rada Poradnictwa popiera protest pracowników służby zdrowia

 znak uwaga

11 września 2021r. w Warszawie odbędzie się manifestacja protestacyjna pracowników służby zdrowia.

Manifestacja wyruszy o godz.12:00  z Placu Krasińskiego ( obok Sądu Najwyższego ), zakończy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (ok. godz. 16:00 ).

Zachęcamy do poparcia protestu naszych koleżanek i kolegów ze służby zdrowia i udział w manifestacji.

ZZ Rada Poradnictwa popiera protest pracowników sądów i prokuratur

uwaga znak

10 września 2021r. odbędzie się w Warszawie manifestacja pracowników sądów i prokuratur.

Manifestacja rozpoczyna się o godzinie 10:00 na Rondzie Dmowskiego i kończy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Główne postulaty protestujących to: wzrost wynagrodzeń co najmniej o 12% dla każdego pracownika oraz powstrzymanie mobbingu w sądach.

Zachęcamy do poparcia protestu naszych koleżanek i kolegów z resortu sprawiedliwości i udział w manifestacji.