Ważne informacje

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli poradni psychologiczno – pedagogicznych

 

19 maja 2023r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.  

Projekt dotyczy m.in. przywrócenia wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, w wersji przedstawionej na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w dn. 26 kwietnia 2023r., do której, jak informowaliśmy wcześniej, odnosimy się krytycznie.

Pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zawodu logopedy

W związku z pojawieniem się projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, w tym logopedy, 15 kwietnia 2023r. zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do Departamentu Rynku Pracy, z prośbą o dokonanie korekty w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wskazując, że zadania realizowane przez logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych są tożsame z zadaniami opisanymi dla logopedy zatrudnionego w służbie zdrowia.

Sejmowa komisja ENiM o programie „Willa plus”

sejm logo

Na wniosek posłów opozycji  ( KO i Lewicy )  9 marca 2023r. odbyło się posiedzenie sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Tematem  spotkania miało być „Przedstawienie przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka informacji na temat realizacji i organizacji programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”. W posiedzeniu komisji nie uczestniczył nikt z kierownictwa ministerstwa, w związku z tym informacja nie została przedstawiona. Posłom przekazano jedynie pisemny komunikat oparty na dotychczas ujawnionych informacjach.

Zmiany dla pracowników - Kodeks pracy i inne ustawy w 2023 r.

prawo logo

W 2023 r. wchodzą w życie liczne zmiany dotyczące prawa pracy. Przypominamy, że w przypadku nauczycieli, jeżeli jakiś problem nie jest uregulowany w Karcie Nauczyciele, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy.

Zestawienie zmian zostało opracowane przez FZZ.