Ważne informacje

Opinia BAS w sprawie nowelizacji KN

sejm logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy opinię Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Podstawowe zmiany w przedłożonym projekcie koncentrują się wokół tematu postępowań dyscyplinarnych w stosunku do nauczycieli.

Posiedzenie Zespołu ds statusu zawodowego prcowników oświaty.

27 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu uczesniczyli: D. Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej, M.Kopeć - wiceminister, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. ZZ "Rada Poradnictwa" reprezentowała przewodnicząca - Ewa Tatarczak.

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Umowy z NFZ, na udzielanie świadczeń,  podpisało 138 ośrodków w skali kraju.
Do ośrodków mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi oraz młodzież, w sytuacji występowania u dzieci niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

Spotkanie kierownictwa MEN ze związkami zawodowymi w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

4 grudnia 2019r., w gmachu Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych, nauczycielskich  związków zawodowych z kierownictwem MEN, poświęcone projektowi  rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.