Ważne informacje

Spotkanie w MEiN

 
5 marca 2021r. odbyło się kolejne spotkanie ZZ Rada Poradnictwa z ministrem P. Czarnkiem. W spotkaniu uczestniczył także R.Brzózka - dyrektor gabinetu politycznego ministra.

Szczepienia przeciwko COVID-19

Zarząd Krajowy ZZ „Rada Poradnictwa” rekomenduje  pracownikom  poradni psychologiczno – pedagogicznych  szczepienie  się przeciwko COVID – 19.


Nauczyciele ( w tym  zatrudnieni w poradniach psychologiczno – pedagogicznych ) znajdują się w  I grupie osób objętych programem szczepień.


Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.

Opinia BAS w sprawie nowelizacji KN

sejm logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy opinię Biura Analiz Sejmowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.
Podstawowe zmiany w przedłożonym projekcie koncentrują się wokół tematu postępowań dyscyplinarnych w stosunku do nauczycieli.

Posiedzenie Zespołu ds statusu zawodowego prcowników oświaty.

27 sierpnia 2020r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W spotkaniu uczesniczyli: D. Piontkowski - Minister Edukacji Narodowej, M.Kopeć - wiceminister, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. ZZ "Rada Poradnictwa" reprezentowała przewodnicząca - Ewa Tatarczak.