Ważne informacje

Spotkanie kierownictwa MEN ze związkami zawodowymi w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

4 grudnia 2019r., w gmachu Ministerstwa  Edukacji  Narodowej,  odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych, nauczycielskich  związków zawodowych z kierownictwem MEN, poświęcone projektowi  rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,  w związku ze wzrostem w 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zmiany w Statucie ZZ „Rada Poradnictwa”

Informujemy, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 4 listopada 2019r., został wpisany w KRS nowy Statut naszego Związku, uchwalony 27 września 2019r. Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Standardy dla psychologów pracujących w poradniach

Informujemy, że ukazała się publikacja G.Krasowicz - Kupis, K.Wiejak, M.Filipiak, K. Gruszczyńskiej "Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno - pedagogicznych"

okladka ksiazka
Przypominamy, że Pani Maja Filipiak jest prelegentem na naszej konferencji : "Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne: wyzwania, szanse, zagrożenia"