Sejmowa Komisja do Spraw Petycji w sprawie świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych

9 stycznia 2020r. Komisja do Spraw Petycji  rozpatrywała odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na dezyderat nr  193 ( uchwalony w VIII kadencji Sejmu RP ) w sprawie świadczeń kompensacyjnych  dla nauczycieli publicznych poradni  psychologiczno – pedagogicznych.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła wiceprzewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Monika Kuc.

MEN reprezentował wiceminister Maciej Kopeć.

Referentem dezyderatu była Urszula Augustyn, która rekomendowała członkom Komisji  przyjęcie odpowiedzi MEN.

Monika Kuc zaprezentowała  negatywne stanowisko w stosunku do odpowiedzi MEN oraz obowiązujących regulacji prawnych w tym obszarze.

Odpowiedź MEN została przyjęta przez Komisję.
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych  została  przygotowana i przyjęta przez rząd  PO – PSL.   Rząd PiS ( pomimo licznych interwencji  ze strony naszego Związku )  podtrzymuje obowiązujące rozwiązania ustawowe.

Do pobrania:
Dezyderat 193
Odpowiedź MEN