MEiN odpowiada przewodniczącej FZZ

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało do przewodniczącej FZZ Doroty Gardias, odpowiedź  na pismo w sprawie modelu "Edukacji dla wszystkich".

Odpowiedź MEiN - do pobrania

W związku z treścią otrzymanego pisma pojawiają się pytania:

  1. Czy asystent ucznia będzie funkcjonował obok nauczyciela wspomagającego ?
  2. Jak ma realnie wyglądać wymieniony w piśmie  proces przekształceń PCPR i PPP w CDR ? Kiedy ma się rozpocząć ? Jak długo ma trwać ? Czy w sytuacji większej liczby poradni w danym powiecie tylko jedna z nich zostanie przekształcona w CDR ? Co w sytuacji, gdy w powiecie jest tylko jedna poradnia ?
  3. Jakie wskaźniki jakości oferowanego wsparcia mają mieć wpływ na wzrost wynagrodzeń ?