Międzyzwiązkowy komitet protestacyjny

ZNP logo

15 września 2022 roku  Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego powołały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.


Zadaniem Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty.
Decyzję o utworzeniu komitetu podjęto “mając na uwadze gwałtownie postępującą pauperyzację pracowników systemu oświaty wynikającą z kilkunastoprocentowego spadku realnej wartości wynagrodzeń oraz narastające problemy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, będące skutkiem nasilającego się odchodzenia nauczycieli z zawodu, jak również brak adekwatnych działań ze strony Rządu RP, które umożliwiłyby zahamowanie tych procesów”.


Porozumienie w sprawie powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego zostało zawarte pomiędzy:


ogólnopolskimi związkami zawodowymi systemu oświaty, zrzeszonymi w Forum Związków Zawodowych reprezentowanymi przez:

  1.  Sławomira Wittkowicza Przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”
  2.  Ewę Tatarczak przewodniczącą Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”

a

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez:

  1. Sławomira Broniarza Prezesa ZNP
  2. Krzysztofa Baszczyńskiego wiceprezesa Zarządu Głównego ZNP

 

Umawiające się strony są otwarte na przystąpienie do porozumienia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
W imieniu związków zrzeszonych w FZZ porozumienie podpisał członek prezydium Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz.


Porozumienie


Koleżanki, koledzy – zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, które będą miały miejsce w związku z akcją protestacyjną.  Walczymy o nasze wspólne cele !