PROTEST MIASTECZKO EDUKACYJNE

PROTEST MIASTECZKO EDUKACYJNE

8 października 2022r. wystartuje Miasteczko Edukacyjne. Miasteczko będzie działało od 8 do 14 października br. przez całą dobę.

Miasteczko jest konstruktywną formą akcji protestacyjnej, związanej z narastającymi problemami w polskiej edukacji.

Miasteczko, ze strony związkowej, będzie współtworzone przez ZNP, ZZ Rada Poradnictwa i NZZ Forum Oświata.

Miasteczko będzie miejscem dyskusji o edukacji a także konsultacji, porad i wsparcia.

 

Każdego dnia będzie toczyła się debata na określony temat. W trakcie dyskusji będzie mowa o:

  1. Sytuacji młodych nauczycieli
  2. Warunkach pracy i nauki
  3. Podstawie programowej
  4. Finansowaniu edukacji i wynagrodzeniach nauczycieli
  5. Problemach pracowników niepedagogicznych
  6. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej
  7. współpracy z rodzicami czy oraz miejscu organizacji pozarządowych w szkołach
  8. szkolnictwie wyższym i nauce

Debaty mają charakter otwarty.

O pomocy psychologiczno – pedagogicznej i edukacji włączającej będziemy dyskutować 12.10.2022r. W tym dniu nasz Związek będzie szczególnie obecny i widoczny. Naszym hasłem jest „Dobrostan” ( sytemu edukacji, nauczycieli, uczniów, rodziców ). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w planowanej debacie a także w zorganizowanych konsultacjach i warsztatach.

Transmisje z debat będą do obejrzenia:

  1. FACEBOOK: @znpedupl
  2. YOU TUBE kanał: „ZNP przedstawia

Na 15 października 2022r. zaplanowana jest pikieta przed siedzibą MEiN w Warszawie, na której zostaną zaprezentowane rekomendacje wypracowane w trakcie debat w Miasteczku

.