Spotkanie w MEiN w sprawie projektu rozporządzenia płacowego

 

1 lutego 2023r. odbędzie się w Ministerstwie Edukacji i Nauki spotkanie Grupy Roboczej Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, na którym będą omawiane m.in  propozycje zmian w minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Chcielibyśmy, i o to będziemy wnosić, by spotkanie miało charakter negocjacyjny a nie było tylko fasadową formą konsultacji płacowych ze związkami zawodowymi, czego doświadczamy od dłuższego czasu.

Wstępne stanowisko naszego Związku w sprawie przedmiotowego rozporządzenia - do pobrania