Negocjacje płacowe

 

 

 

17 lutego 2017r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych z kierownictwem MEN w sprawie projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Gospodarzem spotkania była Pani Teresa Wargocka – Wiceminister MEN

Stronę związkową reprezentowało Forum Związków Zawodowych w składzie:

  1. Ewa Tatarczak - przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”
  2. Sławomir Wittkowicz – przewodniczący WZZ Solidarność - Oświata
  3. Tadeusz Pisarek – przewodniczący NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ( ZNP ).

W negocjacjach nie uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność

Strona związkowa odniosła się krytycznie do projektu Rozporządzenia. Zwrócono uwagę, że zaproponowana podwyżka wynagrodzenia o 1,3% w żaden sposób nie poprawia sytuacji finansowej nauczycieli oraz na fakt, że nadal w 6 pozycjach tabeli wynagrodzenia zasadniczego kwoty są niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w Polsce, co wpływa na systematyczną pauperyzację zawodu nauczyciela. FZZ w swoim stanowisku podkreślało pilną konieczność podniesienia wynagrodzenia min. o 13 – 15 %. ( proponowane podwyżki przez MEN – slajd nr 6 )

W trakcie spotkania uzyskano informację, że JST pozytywnie opiniują projekt Rozporządzenia.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od stycznia 2017r. – opracowanie MEN ( do pobrania - PDF )