Po posiedzeniu Zespołu

19 kwietnia 2018r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Spotkanie  poświęcone było  następującym  tematom:
1.    Zmianom  w kształceniu zawodowym od roku szkolnego 2019/20120
2.    Finansowaniu  oświaty.

Materiały zaprezentowane  przez MEN
1. Prezentacja Finanse w oświacie.pptx
2. Prezentacja.pptx

W trakcie spotkania m.in. ponowiliśmy  wniosek o spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim , ponieważ decyzje dotyczące zwiększenia  nakładów na  edukację  i sprawa podwyżek dla nauczycieli leżą w kompetencjach Pana Premiera.

Poza tym ponownie odnieśliśmy się krytycznie do propozycji MEN dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Kolejne spotkanie Zespołu , zaplanowane na czerwiec 2018r.,  ma być poświęcone pilotażowym projektom związanym z edukacją włączającą, rozwiązaniami proponowanymi dla dzieci ze SPE oraz z realizowanymi pilotażami  powiązanymi  z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.