Spotkanie z Dariuszem Piontkowskim Ministrem Edukacji Narodowej

28 czerwca 2019r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie przedstawicieli Forum Związków Zawodowych z ministrem Dariuszem Piontkowskim oraz Marzeną Machałek – Sekretarz Stanu.
ZZ „Rada Poradnictwa” był reprezentowany przez Ewę Tatarczak.


W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące tematy:

  • Wynagrodzenie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
  • Warunki pracy nauczycieli
  • Zmiany w Karcie Nauczyciela ( wprowadzane bez konsultacji społecznych ), w tym, w szczególności,  kwestie dotyczące postępowania dyscyplinarnego


Ewa Tatarczak podniosła problem „wyjęcia” z pensum udziału w posiedzeniach zespołów orzekających oraz wspomaganie szkół i placówek. Zwróciła uwagę, że aktualnie przeciętny, tygodniowy czas pracy nauczyciela poradni to ponad 50 godz.


Minister D.Piontkowski zaproponował reaktywowanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Przedstawiciele FZZ odnieśli się pozytywnie do przedłożonej propozycji, z zastrzeżeniem, że Zespół będzie pracował w oparciu o zasadę konsensusu. Wcześniejsze doświadczenia budzą pewną nieufność, ponieważ A.Zalewska podejmowała często jednostronne decyzje, wbrew stanowisku uczestników Zespołu ( np. awans zawodowy, ocena pracy nauczyciela ).