Tekst jednolity Prawa Oświatowego

Logo dziennik ustaw

 

 

16 maja 2024r. opublikowano  tekst  jednolity ustawy Prawo Oświatowe ( Dz.U. 2024 poz. 737 )

Dokument uwzględnia zmiany:

  • wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2023 poz. 2005 )
  • wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2023 poz. 1672 )
  • ustawy z dnia 17 sierpnia 2023r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2023 poz 1718 )
  • przepisów ogłoszonych przed 20 marca 2024r.