Ważne informacje

Konsultacje społeczne

MEN skierowało do konsultacji społecznych nowe "Projekty rozporządzeń w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego"

Konsultacje w sprawie standardów

8 czerwca 2017r., w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji ( Warszawa, ul. Polna 46 a ), odbyło się spotkanie konsultacyjne ZZ „Rada Poradnictwa”  w sprawie standardów pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych,

Zagubiony przecinek

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4  pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2017 poz. 949),  w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany: