Ważne informacje

Nowela rozporządzenia o poradniach

Ministra Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;