Ważne informacje

Zmiana obiegu dokumentacji w FZZ, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

 

 

 

 

 

 

Zmiana obiegu dokumentacji w FZZ, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

FZZ o podwyżkach dla nauczycieli

Opinia FZZ o rozporądzeniu Ministra Edukacji i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnum od pracy.

Negocjacje płacowe

 

 

 

17 lutego 2017r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie przedstawicieli central związkowych z kierownictwem MEN w sprawie projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.