Ważne informacje

Nowa organizacja w Olsztynie

Z radością informujemy, że przy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olsztynie powstała Międzyzakładowa Organizacja ZZ „Rada Poradnictwa”
Witamy serdecznie nowych członków w naszym Związku.

Negocjacje płacowe

Od poniedziałku ( 1.04.2019r. ) w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, trwają negocjacje płacowe strony społecznej ze stroną rządową.

W grupie negocjacyjnej FZZ uczestniczy m.in. przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” Ewa Tatarczak

LIST POPARCIA ŚRODOWISK AKADEMICKICH DLA POSTULATÓW NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Uniwersytet solidarny ze szkołą!  
My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

MEN próbuje ratować terminy egzaminów

Możliwość strajku w oświacie spowodowała aktywność MEN, które przesłało do konsultacji społecznych projekty:
1.    Rozporządzenia zmieniającego  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
2.    Rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Opinia Polskiej Rady Psychoterapii do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

W związku z ożywioną dyskusją na temat projektu rozporządzenia MZ dotyczącego opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży przedstawiamy opinię PRP. Zachęcamy do lektury i dzielenia się uwagami.Informujemy także, że ZZ "Rada Poradnictwa" zwrócił się z prośbą do ministra Ł.Szumowskiego o pilne spotkanie, w związku z proponowanymi zmianami systemowymi w opiece  psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z MZ informacji zwrotnej.