Ważne informacje

Sejm rozpoczął prace nad Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych

 

 

 

 

 

Sejm pracuje nad Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Przedstawiamy opinię Biura Analiz Sejmowych do przedłożonego projektu, w której m.in. podnoszona jest wątpliwość dotycząca włączenia zmian w Karcie Nauczyciela do Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Poza tym syntetycznie pokazano jak zmiany w KN generują oszczędności, które mają być źródłem finansowania innych, proponowanych rozwiązań. Zachęcamy do lektury.

 

Pytamy Panią Premier

ZZ "Rada Poradnictwa" skierował do Pani Premier Beaty Szydło pismo z pytaniami o podwyżki dla nauczycieli oraz zawarł własne postulaty w tej sprawie. Poruszono także problemy związane z proponowanymi zmianami w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela i awansie zawodowym

 

 

 

 

 

 

W ocenie NIK procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Wg NIK także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców młodzieży są od lat nieaktualizowane.

Nowela rozporządzenia o poradniach

Ministra Edukacji Narodowej przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;